Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inici
  • > Subdirección General de Incentivos Regionales

Subdirección General de Incentivos Regionales

Sotsdirector General: Carlos José Ortega Camilo

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 49 65

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

  • L'execució estatal de la política d'incentius regionals, actuant com a òrgan de suport al Consell Rector d'Incentius Regionals, així com la preparació dels avantprojectes de disposicions que regulin la política d'incentius regionals i totes les altres funcions que es deriven de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció de desequilibris econòmics interterritorials, i del Reial decret 899/2007, de 6 de juliol, que la desenvolupa i que no estiguin assignades a òrgans superiors de l'Administració General de l'Estat o als òrgans competents de les comunitats autònomes, sense perjudici de les competències que, en matèria d'assignació de recursos econòmics, corresponen a la Direcció general de Pressupostos.
  • L'anàlisi i avaluació de l'impacte territorial dels incentius econòmics regionals.