Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

La Política Regional i els seus Instruments

La política regional desenvolupada per l’Administració General de l’Estat s’aplica mitjançant diferents instruments. Els més importants són, per les seves característiques i dimensió financera, els següents: els fons estructurals europeus; el Fons de Compensació Interterritorial; Les ajudes d’estat de finalitat regional; y la Cooperació Local de l’Estat.

D’aquests instruments de la política regional els més importants, per la seva dimensió financera, són elsfons estructurals europeus. Espanya ha percebut entre els anys 2000 i 2006 un total de 60.752 milions d’euros (del 2004) i percebrà 31.543 milions d’euros (del 2004) en el període 2007-2013.

L’aplicació dels fons estructurals europeus en les regions seleccionades per a cada objectiu es basa en un conjunt de documents de programació plurianual, elaborats per l’Estat espanyol, que han de ser aprovats per la Comissió Europea.