Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fons Europeus

Una manera de fer Europa

La política de cohesió és la principal política d'inversió de la Unió Europea. Beneficia a totes les regions i ciutats de la Unió i afavoreix el creixement econòmic, la creació d'ocupació, la competitivitat empresarial, el desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient.

La Unió Europea recolza la consecució d'aquests objectius mitjançant la utilització dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (el FSE, el FEDER, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)) i, des de 2021, el Fons de Transició Justa (FTJ). Aquests fons es reparteixen entre tots els països de la Unió Europea atenent a criteris i objectius fixats en els diferents Marcs Financers Plurianuals.

Des de l'entrada d'Espanya en la UE en 1986, la Direcció general de Fons Europeus és l'autoritat responsable d'Espanya davant la UE en matèria de relacions pressupostàries i en gestió dels fons europeus. En aquesta pàgina web s'ofereix informació sobre tots els fons europeus que es gestionen a Espanya, a través de les diferents administracions, així com la informació relacionada als diferents períodes (marcs plurianuals), principals novetats i les obligacions de comunicació d'Espanya davant la UE en matèria de fons europeus.

Les competències que té atribuïdes la Direcció general de Fons Europeus són:
 • La negociació amb la Comissió Europea dels assumptes relacionats amb els fons europeus.
 • La coordinació de les Administracions Territorials i de la resta de Departaments ministerials responsables, quant als programes, seguiment i avaluació dels Fons Estructurals.
 • L'elaboració d'estudis i coordinació d'avaluació de programes finançats amb Fons Estructurals Europeus.
 • L'anàlisi, selecció i seguiment dels projectes que han de ser finançats amb càrrec als recursos del Fons de Compensació Interterritorial.
 • La proposta de pagaments del Fons Europeu de Desenvolupament Regional als beneficiaris finals dels mateixos.

La Dirección General de Fondos Europeos es divideix en les següents sotsdireccions:

 • La Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea. Sotsdirectora General: Inmaculada Sanz Sanz
 • La Subdirección General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos. Sotsdirectora General: Cristina Rehberger Bescós
 • La Subdirección General de Desarrollo Urbano. Sotsdirectora General: María Eugenia Bellver Moreira
 • La Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Sotsdirector General: Anatolio Alonso Pardo
 • La Subdirección General de Cooperación Territorial Europea. Sotsdirectora General: María del Carmen Hernández Martín
 • La Subdirección General de Incentivos Regionales. Sotsdirector General: Carlos José Ortega Camilo
 • La Subdirección General de Inspección y Control. Sotsdirector General: Blas Javier López Carrión
 • La Subdirección General de Certificación y Pagos. Sotsdirector General: Jerónimo Ríos Boeta

La Directora General de Fondos Europeos es Esperanza Samblás Quintana

Nomenament

Curriculum Vitae

Secretaría General de Fondos Europeos