Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fons de Compensació Interterritorial (FCI)

A la Constitució espanyola es recull que es constituirà un Fons de Compensació per mirar de corregir els desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat. En conseqüència, l'any 1980 es va crear el Fons de Compensació Interterritorial.

En una primera etapa, des de l'any 1984 a 1990, totes les Comunitats Autònomes n'eren beneficiàries i els recursos es destinaven no tan sols a afavorir el desenvolupament dels territoris més desafavorits sinó també a atendre noves inversions dels serveis traspassats per l'Estat. En una segona etapa, des de 1990 fins a 2001, deixen de ser beneficiàries la totalitat de Comunitats per passar a ser-ho només les regions més desafavorides, és a dir, les Regions Objectiu 1, fent coherent la política regional interna amb aquella que es vinculava amb els Fons Europeus. En una tercera etapa, a partir del nou sistema de finançament autonòmic de 2001, l'FCI es desglossa en dos fons:Fons de Compensació i Fons Complementari.

Mapa de Transferències