Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Sotsdirector General: Anatolio Alonso Pardo

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid

Teléfono: 91 583 52 23

Funcions

Li corresponen per raó de les seves competències relatives als programes del FEDER i del FTJ, les funcions que figuren en els paràgrafs següents:

 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea i altres fons que se li assignin.
 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Autoritat de Gestió o autoritat assimilable dels programes finançats pel FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, el Fons de Solidaritat, l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu i altres fons que se li assignin.
 • La selecció de les operacions per al finançament amb FEDER, FTJ i altres fons que se li assignin i la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals, de les despeses presentades a la Comissió Europea per al seu cofinançament amb aquests fons.
 • Les propostes de desenvolupament legislatiu i de normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, el FTJ i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses.
 • La designació d'organismes intermedis dels programes i la definició dels termes dels acords relatius als organismes intermedis gestors dels fons de la seva competència.
 • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació del FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea i altres fons que se li assignin.
 • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la programació, gestió, avaluació, seguiment i comunicació de les actuacions realitzades amb el FEDER, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea, el FTJ i altres fons que se li assignin.
 • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER, el FTJ i altres fons que se li assignin.
 • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, el FTJ, la Cooperació Territorial Europea, els instruments de finançament exterior de la Unió Europea i altres fons que se li assignin.

És l'Autoritat de Gestió dels programes finançats pel FEDER, excepte els de Cooperació Territorial Europea, i pel FTJ.