Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Informes i estudis

Els estudis i informes en el camp de la política regional són cada vegada més nombrosos. En aquesta pàgina es recullen aquells que conjuminen les característiques de major rellevància i actualitat. Els referits a aquelles qüestions més relacionades amb la política regional comunitària finançada amb els Fons Estructurals Europeus gaudeixen d'una atenció preferent, donada la seva vinculació amb les competències de la Direcció general de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.