Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Control extern i descàrrega

El Tribunal de Comptes Europeu, com a institució encarregada del control extern, elabora un informe anual amb el resultat de les seves auditories en què s’inclou una declaració sobre la fiabilitat dels comptes i la regularitat i la legalitat de les operacions corresponents (DAS) (article 287 del Tractat de Lisboa).

El Consell examina els diversos documents que elabora el Tribunal de Comptes Europeu i en prepara la recomanació al Parlament Europeu per tal que s’aprovi la gestió de la Comissió en l’execució del pressupost (descàrrega).

La descàrrega és la decisió per la qual el Parlament Europeu, després d’haver tingut en compte la recomanació del Consell, allibera la Comissió, en tant que institució responsable de l’execució del pressupost, de tota responsabilitat relativa a la seva gestió pressupostària, amb què, d’aquesta manera, es tanca l’exercici pressupostari.