Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Aportació espanyola al Fons Europeu de Desenvolupament (FED)

El FED és l'instrument principal de l'ajuda comunitària a la cooperació al desenvolupament prestada als Estats ACP (Àfrica, Carib i Pacífic) i als països i territoris d'ultramar (PTU). El Tractat de Roma de 1957 va preveure la seva creació per a la concessió d'ajuda tècnica i financera, al principi, als països africans, que en aquella època seguien estant colonitzats i amb els quals alguns Estats tenien vincles històrics.

Els FED s'acorden per a un període aproximat de cinc anys. Des de la celebració del primer conveni d'associació en 1964, els cicles dels FED segueixen, en general, els de els acords/convenis d'associació.

En 2013 s'ha constituït l'Onzè FED com a conseqüència de l'Acord signat a Brussel·les entre els Representants dels Governs dels Estats membres de la Unió Europea, que el seu Marco Financer Plurianual abastarà el període 2014-2020.

L'activitat  desenvolupada pel FED constitueix l'excepció al principi d'unitat pressupostària del PUE, al no estar inclosa en el mateix. Les aportacions dels Estats membres es determina per decisió del Consell.

En relació amb els percentatges de participació prevists en el Desè FED para cada Estat membre, Espanya incrementa la seva participació en l'Onzè FED des del 7,85 per cent fins al 7,93 per cent.