Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Programació

Una manera de fer Europa

Els treballs de programació de la Política de Cohesió 2014-2020, coordinats per la DG de Fons Europeus (MINHAP), preveuen l'elaboració dels documents estratègics següents:

 • L'Acord d'Associació d'Espanya i
 • els Programes Operatius

L'Acord d'Associació és el document nacional, de caràcter estratègic, elaborat per cada Estat membre, que exposa l'estratègia i les prioritats d'inversió dels Fons de la Política de Cohesió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP) per al període 2014-2020.

L'estratègia definida s'ha de sustentar en una anàlisi prèvia de la situació actual d'Espanya i les seves regions, en particular de les disparitats existents entre si, les oportunitats de creixement i debilitats de totes les seves regions i territoris, en les diferents àrees d'inversió que identifiquen els reglaments que són 11 (denominats objectius temàtics):

 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació
 2. Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes
 3. Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, del sector agrícola (en el cas del FEADER) i del sector de la pesca i l'aqüicultura (en el cas de la FEMP)
 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
 5. Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos
 6. Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
 7. Promoure el transport sostenible i eliminar les estrangulacions en les infraestructures de xarxa fonamentals
 8. Promoure l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral
 9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa
 10. Invertir en l'educació, el desenvolupament de les capacitats i l'aprenentatge permanent
 11. Millorar la capacitat institucional i l'eficiència de l'administració pública

Els treballs de programació es duen a terme respectant el principi de partenariat i governança multinivell, és a dir, amb la participació d'autoritats públiques dels diferents àmbits de l'Administració espanyola, agents econòmics i socials i representants de la societat civil, incloent-hi agents mediambientals, ONG, organismes d'igualtat i no-discriminació.