Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Avaluació

Una manera de fer Europa

La política de cohesió del període 2014-2020 s’ha d’orientar a resultats amb més intensitat que en períodes anteriors, a fi i efecte de contribuir de manera visible als objectius de l’Estratègia Europa 2020. Així, la regulació dels fons posa més èmfasi en el disseny dels programes, quant als resultats a assolir, així com en les activitats d’avaluació en l’àmbit nacional i regional. La finalitat és poder mesurar i conèixer els resultats dels programes i la seva contribució als objectius de la Unió.

Resum (pdf)