Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fons Europeus: Període 2021-2027

Desenvolupament regional i cohesió després de 2020: el nou marc en poques paraules

S'han fixat cinc prioritats d'inversió, àmbits en els quals major aportació pot fer la UE

Cinc objectius principals impulsaran les inversions de la UE en el septenni 2021-2027:

Les inversions en desenvolupament regional se centraran especialment en els objectius 1 i 2. Entre el 65 % i el 85 % dels recursos del FEDER i del Fons de Cohesió s'assignaran a aquestes prioritats, en funció de la riquesa relativa dels Estats membres:

  • Una Europa més intel·ligent, mitjançant la innovació, la digitalització, la transformació econòmica i el suport a les petites i mitges empreses;

    Una Europa més ecològica i lliure de carboni, que apliqui l'Acord de París i inverteixi en transició energètica, energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic;

  • Una Europa més connectada, amb un transport estratègic i xarxes digitals;
  • Una Europa més social, que faci realitat el pilar europeu de drets socials i que recolzi l'ocupació de qualitat, l'educació, les capacitats educatives i professionals, la inclusió social i la igualtat d'accés a l'assistència sanitària;
  • Una Europa més propera als ciutadans, que recolzi estratègies de creixement de gestió local i que contribueixi a un desenvolupament urbà sostenible en tota la UE.

Un enfocament més adaptat al desenvolupament regional

La política de cohesió segueix invertint en totes les regions en funció de les mateixes tres categories de regions (menys desenvolupades, en transició o més desenvolupades).

El mètode d'assignació dels fons segueix tenint en compte, en gran mesura, el PIB per càpita. S'afegeixen nous criteris (desocupació juvenil, nivells educatius baixos, canvi climàtic i acolliment i integració d'immigrants) per reflectir millor la realitat sobre el terreny. Les regions ultraperiféricas seguiran beneficiant-se d'una ajuda especial de la UE.

La política de cohesió segueix recolzant les estratègies de desenvolupament de gestió local i empoderando als ens locals en la gestió dels fons. També es potencia la dimensió urbana de la política de cohesió, amb el 6 % del FEDER dedicat al desenvolupament urbà sostenible, i un nou programa de creació de capacitats i establiment de xarxes destinat a les autoritats urbanes, la Iniciativa Urbana Europea.