Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fons Europeus: període 2007-2013

A les perspectives financeres 2007-2013 i dins de la categoria de cohesió per al creixement i l’ocupació es va aprovar una assignació indicativa entre estats dels fons assignats a aquesta categoria (307.619 milions d’euros de 2004). En tot el període de programació, Espanya va percebre per aquest concepte el 10,25% del total dels fons.

Per tal d’absorbir aquesta ajuda, tots els Estats membres han d’establir una programació plurianual per al període esmentat, així com establir les regles sobre la gestió d’aquests fons, la seva certificació a Brussel•les i els controls als quals s’ha de sotmetre la despesa.