Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inici
  • > Congressos, fòrums, reunions

Congressos, fòrums, reunions

En aquest epígraf es recullen tots els fòrums, reunions i congressos, tant a escala nacional com internacional, relacionats amb el debat i la transmissió de coneixements, experiències i pràctiques, en l'àmbit de l'economia i política regional, atès que el coneixement de les conclusions i els resultats dels més recents i rellevants, així com els continguts i les característiques dels previstos a curt termini, pot ser d'utilitat per a especialistes i interessats.

De particular importància són les reunions del COCOF (Comitè de Coordinació dels Fons), actualment substituït pel COESIF i l'EGESIF, on es debaten aspectes clau per a la posada en marxa dels fons europeus en els diferents estats membres. També hi ha un enllaç cap als actes més relacionats amb la comunicació de tots els aspectes de l'aplicació dels fons de la política regional a Espanya.