Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Comunicació

La reglamentació comunitària exigeix que les entitats relacionades amb l’aplicació dels fons compleixin un seguit de requisits en matèria de comunicació. Aquestes exigències inclouen l’elaboració d’un Pla de Comunicació per a cada programa operatiu; això no obstant, quan es cregui convenient, també es permet elaborar un pla per a tot un conjunt de programes. Aquests plans recullen totes les actuacions en què es basa l’estratègia de comunicació que s’hi ha dissenyat. Relacionat amb aquesta estratègia, també s’hi indica la manera en què es farà el seguiment i l’avaluació d’aquests plans, la importància del fet que existeixin xarxes de comunicació adequades i el fet de detectar, dins de les actuacions de comunicació, les que es poden considerar com a bones pràctiques.