Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

COCOF-COESIF-EGESIF

El Comitè de Coordinació dels Fons és un comitè permanent de la Comissió Europea. Té la funció de debatre els temes relacionats amb l'aplicació dels reglaments que regulen els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió. Normalment, celebra reunions mensuals, que presideix la Comissió Europea, i compten amb l'assistència de funcionaris dels estats membres.

El COCOF ha estat substituït pel COESIF i l'EGESIF.

COESIF: Comitè de Coordinació dels Fons Estructurals i d'Inversió.S'hi discuteixen els actes d'implementació que emet la Comissió, ja sigui mitjançant un procediment consultiu o mitjançant un procediment d'examen.

EGESIF: Grup d'Experts en Fons Estructurals i d'Inversió.S'hi tracten els actes delegats, les guies i altres documents que, en el pla informatiu, presenta la Comissió. El Parlament Europeu pot participar en les reunions de l'EGESIF.

Documents públics del COCOF-COESIF-EGESIF: