Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

COCOF-COESIF-EGESIF

El Comitè de Coordinació dels Fons és un comitè permanent de la Comissió Europea. Té la funció de debatre els temes relacionats amb l'aplicació dels reglaments que regulen els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió. Normalment, celebra reunions mensuals, que presideix la Comissió Europea, i compten amb l'assistència de funcionaris dels estats membres.

El COCOF ha estat substituït pel COESIF i l'EGESIF.

COESIF: Comitè de Coordinació dels Fons Estructurals i d'Inversió.S'hi discuteixen els actes d'implementació que emet la Comissió, ja sigui mitjançant un procediment consultiu o mitjançant un procediment d'examen.

EGESIF: Grup d'Experts en Fons Estructurals i d'Inversió.S'hi tracten els actes delegats, les guies i altres documents que, en el pla informatiu, presenta la Comissió. El Parlament Europeu pot participar en les reunions de l'EGESIF.

Documents del COCOF-COESIF-EGESIF:

 Per a la utilització del servei de COCOF-COESIF-EGESIF, cal estar-hi donat d'alta com a usuari. Si ja sou un usuari prèviament registrat podeu accedir a aquest servei introduint les vostres credencials a través de l'accés següent a COCOF-COESIF-EGESIF. La identificación se efectuará mediante usuario y contraseña.

Si no hi esteu registrat prèviament, haureu d'emplenar el formulari electrònic corresponent, disponible al portal d'Internet (Oficina Virtual) de l'Administració pressupostària, a l'apartat "Sol•licitud d'accés als sistemes" (gestió d'accessos als sistemes d'informació de l'administració pressupostària).

Els usuaris que visquin en un país de la Unió Europea que no sigui Espanya, hauran d'enviar la sol•licitud d'accés a l'adreça de correu electrònic següent: Cocof@sepg.hacienda.gob.es

Documents públics del COCOF-COESIF-EGESIF: