Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Subdirección General de Desarrollo Urbano

Subdirección General de Desarrollo Urbano

Subdirector General:Esteban Molina Martín

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 52 86

Funcions

Corresponen les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

 • La realització d'anàlisi i estudis econòmics en l'àmbit dels Fons europeus.
 • El desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses.
 • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació del FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la gestió i seguiment de les actuacions realitzades amb el FEDER, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin.
 • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
 • En desenvolupament de la política econòmica regional, la coordinació i gestió de les iniciatives europees cofinançades amb Fons Europeus relacionades amb el desenvolupament urbà i territorial i la cooperació local, així com la representació en els grups, fòrums i comitès de polítiques urbanes i de cohesió territorial, tant a nivell europeu com en altres àmbits en els quals sigui competent.

Relatives a les polítiques de Desenvolupament Urbà cofinançades pel FEDER, així com les funcions que, per raó de les seves competències relatives als programes operatius del Fons de Cohesió i del Fons de Solidaritat, figuren en els paràgrafs:

 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, l'Instrument de Veïnatge i altres fons que se li assignin.
 • La selecció de les operacions per al finançament amb fons europeus i la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals, de les despeses presentades a la Comissió Europea per al seu cofinançament.
 • El desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses.
 • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació del FEDER, el Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la gestió i seguiment de les actuacions realitzades amb el FEDER, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin.
 • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
 • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, Fons de Transició Justa la Cooperació Territorial Europea, Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.

És l'Autoritat de Gestió dels programes finançats pel Fons de Cohesió, quan així hagi estat designada prèviament o una vegada hagi estat avaluat, en el cas en què així s'estableixi en la reglamentació europea, el compliment dels requisits necessaris a aquest efecte.