Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Estadística i Cojuntura regional

El coneixement rigorós de la realitat socioeconòmica de les regions és un element imprescindible per aplicar polítiques regionals eficaces i s'ha de recolzar en estadístiques adequades i fiables. Actualment, tant a nivell europeu com a Espanya, es compta amb una base estadística regional cada cop més desenvolupada, tant en relació amb l'actuació i evolució de les magnituts més estructurals de les economies regionals com les variables i indicadors més significatius per analitzar la seva evolució a curt termini i la conjuntura econòmica de les regions