Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Secretaría General de Fondos Europeos.
Unión Europea
  • Inici
  • > Estructura i Funcions

Estructura i Funcions

La Secretaría General de Fondos Europeos  és l'òrgan directiu al que correspondrà l'adreça, l'impuls i la coordinació de les competències atribuïdes al Ministeri d'Hisenda en relació amb la definició de la posició espanyola en les negociacions per a l'aprovació i revisió dels successius Marcs Financers Plurianuals de la Unió Europea, el disseny, planificació, coordinació i seguiment de les actuacions relatives als fons europeus i al seu finançament i les relacions pressupostàries amb la Unió Europea, la Política de Cohesió i la política econòmica regional, la política d'incentius regionals, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència.

La Secretària General de Fons Europeus és Mercedes Caballero Fernández.

La Secretaria General, amb rang de sotssecretaria, es divideix al seu torn en dues Direccions generals:

La Dirección General de Fondos Europeos, que la seva titular és Esperanza Samblás Quintana.

La Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuyo titular es Jorge Fabra Portela.

Per a més informació es pot consultar el Reial decret d'estructura del Ministerio de Hacienda y Función Pública

Estructura y Funciones Unión Europea