Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Partenariado del Pla d'Avaluació

En honor de mantenir una participació activa dels socis del partenariado en la fase d'avaluació dels programes FEDER 21-27, la Sotsdirecció General de Programació i Avaluació de Fons Europeus va llançar, el 3 de març de 2023, una consulta als socis de partenariado. Per a això, es va seguir un procés similar a l'utilitzat anteriorment en la fase d'elaboració de l'Acord d'Associació i els programes FEDER. Es va distribuir una consulta prèvia sense text, estructurada entorn de/entorn d'una sèrie de preguntes, adaptades a cada categoria de soci. L'objectiu de la consulta, atenent al principi de partenariado de l'article 8 del Reglament de Disposicions Comunes (Reglamento nº 1060/2021), és facilitar una orientació adequada de les avaluacions a incloure en el Pla d'Avaluació FEDER 21-27, conciliant els interessos dels diferents socis i contribuir a l'extracció de lliçons que puguin ser d'utilitat en futurs períodes de programació.

En el següent document es recullen els resultats de la consulta realitzada en aquesta primera fase (consulta sense text), resumint els principals interessos i contribucions transmesos per part dels socis.

Partenariado del Pla d'Avaluació (pdf)