Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Desarrollo Urbano

Subdirección General de Desarrollo Urbano

Subdirector General: Esteban Molina Martín

Direccións:

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 52 86

Funcións:

Correspóndenlle as seguintes funcións relativas ás políticas de desenvolvemento urbano cofinanciadas polo FEDER:

 • A realización de análise e estudos económicos no ámbito dos Fondos europeos.
 • A selección das operacións para o financiamento con FEDER, FTJ e outros fondos que se lle asignen e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais, dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu cofinanciamento cos devanditos fondos
 • As propostas de desenvolvemento lexislativo e de normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
 • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
 • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á programación, xestión, avaliación, seguimento e comunicación das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
 • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
 • A realización das verificacións e a proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER, da Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, do FTJ e outros fondos que se lle asignen. A coordinación xeral do sistema de control e a formulación das directrices que contribúan ao seu mantemento.
 • En desenvolvemento da política económica rexional, a coordinación e xestión das iniciativas europeas cofinanciadas con fondos europeos relacionadas co desenvolvemento urbano e territorial, incluíndo as convocatorias de FEDER para o apoio das estratexias de desenvolvemento urbano de entidades locais, e a cooperación local, así como a representación nos grupos, foros e comités de políticas urbanas e de cohesión territorial, tanto a nivel europeo como noutros ámbitos nos que sexa competente.

Así como as relativas aos programas do Fondo de Solidariedade e outros fondos que se lle asignen por razón das súas competencias e que figuran nos parágrafos seguintes:

 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
 • A selección das operacións para o financiamento con FEDER, FTJ e outros fondos que se lle asignen e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais, dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu cofinanciamento cos devanditos fondos
 • As propostas de desenvolvemento lexislativo e de normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
 • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
 • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á programación, xestión, avaliación, seguimento e comunicación das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
 • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
 • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
 • A realización das verificacións e a proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER, da Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, do FTJ e outros fondos que se lle asignen. A coordinación xeral do sistema de control e a formulación das directrices que contribúan ao seu mantemento.