Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fondos Europeos: Periodo 2000-2006

Na negociación das perspectivas financeiras 2000-2006, levada a cabo no Consello de Berlín (1999), aprobouse, dentro da categoría de accións estruturais, unha asignación indicativa entre estados dos fondos asignados a esta categoría (258.656 millóns de euros de 1999). España vai percibir por este concepto, en todo o período de programación, o 26,53% do total de fondos.

Para poder absorber a devandita axuda, que respecta aos Fondos Estruturais, todos os estados-membros deben proceder a establecer unha programación plurianual para o citado período, así coma establecer as reglas acerca da xestión dos mesmos, da súa certificación a Bruxelas e os controis a que debe ser sometido o devandito gasto. Do mesmo xeito, deberanse prever os mecanismos para levar a cabo a avaliación do impacto que os devanditos fondos teñen sobre as principais variables macroeconómicas do país e de cada unha das rexións onde se aplican os devanditos fondos.

No que respecta ao Fondo de Cohesión a xestión lévase a cabo proxecto a proxecto, pero débense establecer tamén ao inicio da programación as reglas acerca da súa xestión, da forma de certificación do gasto á Comisión, así coma dos controis do gasto necesarios.