Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fondo de cohesión

O Fondo de Cohesión, no período de programación 2000-2006, achegou axuda financeira a proxectos nos sectores seguintes:

En primeiro lugar, en proxectos ambientais aliñados cos obxectivos do Tratado da CE e, en particular, os proxectos que coincidan coas prioridades en materia de política comunitaria ambiental, establecidas polos plans de acción ambiental e de desenvolvemento sustentable pertinentes.

En segundo lugar, en proxectos de transporte destinados a establecer ou desenvolver as infraestruturas de transporte, tal como son definidas polas directrices da Rede Transeuropea de Transporte (Rte) e, particularmente, os proxectos prioritarios.