Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > Congresos, foros e reunións

Congresos, foros e reunións

Baixo este epígrafe recóllense todos aqueles foros, reunións e congresos, tanto no ámbito nacional como internacional, relacionados co debate e a transmisión de coñecementos, experiencias e prácticas, no ámbito da economía e política rexional, tendo en conta que o coñecemento das conclusións e resultados dos máis recentes e relevantes, así como os contidos e características dos previstos a curto prazo, pode resultar de utilidade para especialistas e interesados.

De particular importancia son as reunións do COCOF (o Comité de Coordinación dos Fondos), actualmente substituído polo COESIF e o EGESIF, onde se debaten aspectos clave para a posta en marcha dos fondos europeos nos distintos estados membros, tamén se recolle unha ligazón cara aos actos máis relacionados coa comunicación de todos os aspectos da aplicación dos Fondos da política rexional en España.