Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Aviso Legal

O dominio en Internet https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-Es é de titularidade da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e a Dirección Xeral de Fondos Europeos.

Autorízase a reprodución total ou parcial dos contidos do Portal, sempre que se cite expresamente a súa orixe.

A información contida nesta Web procede de fontes públicas. A Dirección Xeral de Fondos Europeos non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderán ser alegados en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

A Administración orzamentaria non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas. A información obtida a través das caixas de correos contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivarse dela efecto xurídico vinculante algún (Real Decreto 208/1996, art 4 b).

A Dirección Xeral de Fondos Europeo resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Así mesmo, non se responsabiliza dos contidos que terceiras partes incluísen nas hiperligazóns aos que se fai referencia nesta páxina.

Os textos, normativa e en xeral calquera información contida nas páxinas deste Portal teñen carácter meramente informativo, polo que suxerimos comprobe a vixencia e exactitude dos datos nas fontes administrativas oficiais correspondentes.

Está a traballarse no cumprimento dos requisitos de accesibilidade da totalidade dos contidos aloxados neste Portal. No entanto, polo momento, non todos están dispoñibles en versión accesible.

Política de cookies

As cookies son ficheiros de texto que se crean ao navegar polas páxinas web dun sitio web, que permiten aos sitios web rexistrar diferentes tipos de información.

Os portais da Administración Orzamentaria empregan dous tipos de cookies:

  • Cookies técnicas, cuxa finalidade é a correcta visualización e funcionamento das páxinas que conforman o sitio web. Por exemplo, as cookies que permiten establecer unha sesión co dispositivo empregado para a navegación.
  • Cookies estatísticas, cuxa finalidade é o rexistro das estatísticas de uso do sitio web. Por exemplo, o número de visitas, as páxinas máis visitadas, etc.

As cookies estatísticas son obtidas mediante a plataforma Google Analytics. Pode consultar o uso das cookies realizado por Google Analytics na seguinte ligazón: uso das cookies de Google Analytics nos sitios web.

A navegación nos portais da Administración Orzamentaria non require a instalación deste tipo de cookies. Se o desexa, pode desactivalas, seguindo as instrucións do navegador que empregue para navegar polos sitios web de Internet.

Os portais da Administración Orzamentaria cumpren a regulación legal e as directrices sobre política de cookies ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos.

Política lingüística

Neste sitio atopará toda a información que nestes momentos estea dispoñible en castelán e as súas correspondentes traducións de linguas cooficiais catalá, eúscaro, galega e en inglés e francés. Os documentos publicados salvo excepcións non están traducidos.

A política lingüística da Administración baséase en facer efectiva a comunicación na súa respectiva lingua cooficial a toda persoa que así o desexe, así como en inglés.

Os contidos deste sitio web foron escritos orixinalmente en castelán, e traducidos para a súa conveniencia usando software de tradución automática para catalán e galego, polo que poden conter erros.

O texto oficial desta páxina web é a versión en castelán. Se lle xurdise algunha dúbida ou pregunta con respecto á exactitude da información contida en calquera parte do texto traducido neste sitio, por favor consulte a versión oficial en castelán.

En calquera caso, garántese que o usuario deste sitio poida utilizar a lingua que sexa cooficial na súa respectiva Comunidade Autónoma.