Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fondo de Teruel

O Fondo de Inversións en Teruel (FIT) destínase ao financiamento de inversións en infraestrutura e desenvolvemento empresarial na provincia de Teruel. Creouse para compensar o feito de que a Comunidade Autónoma de Aragón, non sendo beneficiaria do FCI polo seu nivel de renda, presenta desigualdades interterritoriales significativas sobre as que a política rexional non poida actuar eficazmente cos mecanismos de carácter xeral dispoñibles. De aí que, neste sentido, a provincia de Teruel deba ser obxecto da acción pública para a mellora da súa dotación de capital produtivo e o seu nivel de renda.

O 12 de marzo de 2007 asinouse un convenio de colaboración entre a Administración Xeral do Estado (Ministerio de Economía e Facenda) e a Deputación Xeral de Aragón para financiamento de inversións na provincia de Teruel no período 2007-2011 (BOE nº 101, de 27 de abril de 2007). En cada un dos exercicios orzamentarios comprendidos entre os anos 2007 e 2011, o FIT dotarase con 60 millóns de euros achegados ao 50% entre ambas Administracións.