Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fondos estruturais

Para promover un desenvolvemento harmonioso do conxunto da Unión Europea, as institucións comunitarias, en colaboración cos Estados membros e as súas rexións, desenvolven accións e intervencións encamiñadas a reforzar a cohesión económica e social da Unión. A Comunidade persegue, en particular, reducir as diferenzas entre os niveis de desenvolvemento das diversas rexións e o atraso dos territorios menos favorecidos, incluídas as zonas rurais ou as illas. No período de programación 2000-2006, na consecución deste obxectivo, a Comunidade sérvese dos fondos con finalidade estrutural –o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), o Fondo Social Europeo (FSE), a Sección de Orientación do Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola (FEOGA-O), o Instrumento Financeiro de Orientación Pesqueira (IFOP)–, do Fondo de Cohesión, do Banco Europeo de Investimentos e doutros instrumentos financeiros [(Fondo Europeo de Investimentos, empréstitos e garantías (FEI)].