Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

COCOF-COESIF-EGESIF

O Comité de Coordinación dos Fondos é un comité permanente da Comisión Europea. A súa función é debater os temas relacionados coa aplicación dos regulamentos que regulan os fondos estruturais e o Fondo de Cohesión. Normalmente, as súas reunións son mensuais, están presididas pola Comisión Europea e contan coa asistencia de funcionarios dos Estados membros.

O COCOF foi substituído polo COESIF e EGESIF.

COESIF: Comité de Coordinación dos Fondos Estruturais e de Investimento.Nel discútense os actos de implantación que emite a Comisión, xa sexa mediante procedemento consultivo ou mediante procedemento de exame.

EGESIF: Grupo de expertos en Fondos Estruturais e de Investimento.Nel trátanse os actos delegados, as guías e outros documentos que, a nivel informativo, presenta a Comisión. O Parlamento Europeo pode participar nas reunións do EGESIF.

Documentos públicos do COCOF-COESIF-EGESIF: