Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

COCOF-COESIF-EGESIF

O Comité de Coordinación dos Fondos é un comité permanente da Comisión Europea. A súa función é debater os temas relacionados coa aplicación dos regulamentos que regulan os fondos estruturais e o Fondo de Cohesión. Normalmente, as súas reunións son mensuais, están presididas pola Comisión Europea e contan coa asistencia de funcionarios dos Estados membros.

O COCOF foi substituído polo COESIF e EGESIF.

COESIF: Comité de Coordinación dos Fondos Estruturais e de Investimento.Nel discútense os actos de implantación que emite a Comisión, xa sexa mediante procedemento consultivo ou mediante procedemento de exame.

EGESIF: Grupo de expertos en Fondos Estruturais e de Investimento.Nel trátanse os actos delegados, as guías e outros documentos que, a nivel informativo, presenta a Comisión. O Parlamento Europeo pode participar nas reunións do EGESIF.

Documentos do COCOF-COESIF-EGESIF:

 Para a utilización do servizo do COCOF-COESIF-EGESIF, cómpre estar dado de alta como usuario deste. Se xa fose un usuario previamente rexistrado pode acceder a este servizo introducindo as súas credenciais a través do seguinte acceso ao COCOF-COESIF-EGESIF. A identificación efectuarase mediante usuario e contrasinal.

Se non estivese previamente rexistrado, deberá encher o correspondente formulario electrónico, dispoñible no portal de internet (oficina virtual) da Administración orzamentaria, na epígrafe "Solicitude de acceso aos sistemas" (xestión de accesos aos sistemas de información da Administración orzamentaria).

Aqueles usuarios que residan nun país da Unión Europea diferente a España deberán enviar a súa solicitude de acceso ao seguinte enderezo de correo electrónico: Cocof@sepg.hacienda.gob.es

Documentos públicos do COCOF-COESIF-EGESIF: