Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Estatística e coxuntura rexional

O coñecemento rigoroso da realidade socioeconómica das rexións é un elemento imprescindíbel para aplicar políticas rexionais eficaces e debe de se apoiar en estatísticas axeitadas e fidedignas. Na actualidade, tanto no ámbito europeo coma en España, cóntase con unha base estatística rexional cada vez máis desenvolvida, tanto en relación á actuación e evolución das dimensións máis estruturais das economías rexionais como nas variábeis e indicadores máis significativos para analizar a súa evolución a curto prazo e a conxuntura económica das rexións.