Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Aspectos xerais

Mediante o sistema de incentivos rexionais foméntase o desenvolvemento das zonas menos favorecidas, promovendo a creación e o mantemento de empregos e o desenvolvemento e a consolidación de tecido industrial produtivo, malia que as actuacións deste dependen das iniciativas empresariais que soliciten axudas e da súa adecuación á regulación do sistema.