Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Informes anuais da DGFE

No ámbito da política rexional, o Ministerio de Economía y Hacienda vén elaborando, desde 1989, un informe anual que, aínda que recibiu distintas denominacións, estivo dedicado, desde entón, a informar tanto as iniciativas e novidades da política rexional da Unión Europea como da aplicación, en cada ano, daqueles instrumentos de política rexional que son competencia do Ministerio de Economía y Hacienda. Este Informes, elaborados pola Dirección Xeral dos Fondos Europeos publícanse, desde 1995, co título de A Programación Rexional e os seus instrumentos. Informe Anual ..