Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección General de Incentivos Regionales

Subdirección General de Incentivos Regionales

Subdirector Xeral: Carlos José Ortega Camilo

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 49 65

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • A execución estatal da política de incentivos rexionais, actuando como órgano de apoio ao Consello Reitor de Incentivos Rexionais, así como a preparación dos anteproxectos de disposicións que regulen a política de incentivos rexionais e todas as demais funcións que se derivan da Lei 50/1985, do 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección de desequilibrios económicos interterritoriais, e do Real Decreto 899/2007, do 6 de xullo, que a desenvolve e que non estean asignadas a órganos superiores da Administración Xeral do Estado ou aos órganos competentes das comunidades autónomas, sen prexuízo das competencias que, en materia de asignación de recursos económicos, corresponden á Dirección Xeral de Orzamentos.
  • A análise e avaliación do impacto territorial dos incentivos económicos rexionais.