Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos

Subdirección General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos

Subdirectora Xeral: Cristina Rehberger Bescós

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid

Teléfono: 91 583 55 14

Funcións

Correspóndenlle, as seguintes funcións, en relación co FEDER, o FTJ e outros fondos que se lle asignen:

 • A definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea, sen prexuízo das competencias de coordinación atribuídas no seu ámbito ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.
 • A negociación, elaboración, avaliación e revisión, en coordinación coas distintas Administracións, fondos e outros instrumentos da Unión Europea, dos Acordos, Estratexias ou Marcos, que serven para a preparación dos programas cofinanciados cos Fondos Europeos; así como a negociación, elaboración, programación, planificación, avaliación e modificación dos programas e demais formas de intervención cofinanciados co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo de Transición Xusta (FTJ) e outros fondos que se lle asignen.
 • Garantir a realización das actividades de avaliación previstas nos Regulamentos relacionadas cos distintos fondos xestionados, en coordinación coas Administracións territoriais; fomentar o cumprimento dos principios horizontais de igualdade de xénero, igualdade de oportunidades e non discriminación, accesibilidade e desenvolvemento sustentable, así como velar polo cumprimento do principio de adicionalidad.
 • Garantir a realización das actividades de comunicación e visibilidade previstas nos regulamentos relacionadas cos distintos fondos xestionados, en coordinación coas administracións territoriais e outras autoridades de xestión; representar ao Estado Membro no rol de coordinador nacional de comunicación dos fondos de xestión compartida.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

 • A coordinación e o seguimento da execución da programación cofinanciada con Fondos Europeos mediante ferramentas que integren a información dos devanditos Fondos, estean ou non incluídos no Acordo de Asociación.
 • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.
 • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á programación, xestión, avaliación, seguimento e comunicación das actuacións realizadas co FEDER, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
 • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER, o FTJ e outros fondos que se lle asignen.
 • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, o FTJ, a Cooperación Territorial Europea, os instrumentos de financiamento exterior da Unión Europea e outros fondos que se lle asignen.