Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Incentivos rexionais

Os incentivos rexionais son as axudas financeiras que concede a Administración xeral do Estado ao investimento produtivo para fomentar a actividade empresarial e orientan a súa localización cara a zonas previamente determinadas. Consisten en subvencións a fondo perdido e teñen como obxectivo paliar os desequilibrios interterritoriais.