Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea

Guía de navegación

Como navegar polo Portal de Internet da Dirección Xeral de Fondos Europeos? https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/sgfe/es-ES/Paginas/inicio.aspx

O sitio web da Dirección Xeral de Fondos Europeos ten máis de 600 páxinas e ligazóns a máis dun milleiro de ficheiros relacionados coa temática sobre a que versa o website: a política rexional comunitaria e española.

Con obxecto de facilitar o uso do sitio web, deseñouse unha estrutura de contidos e un sistema de navegación baseado nunha organización lóxica dos bloques temáticos do website. A seguir explícase brevemente esta lóxica, co fin de configurar unha pequena guía de navegación para quen se achegan por primeira vez a este sitio.

Páxina principal

Na cabeceira identifícanse os órganos de rango superior da Dirección Xeral de Fondos Europeos no ámbito do Ministerio de Facenda e Función Pública. Sitúanse así mesmo nesta zona os accesos ás versións do portal nas distintas linguas oficiais do Estado, ademais, en inglés e francés, e aos logotipos Axenda 2030, Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Tamén se atopan o acceso ao mapa do portal, a direccións de correo para atender as consultas dos usuarios sobre os contidos publicados, así como a organigrama desta Dirección Xeral e o buscador de contidos correspondente.

Por último, tamén nesta zona atópanse a ligazón de acceso ás aplicacións da Administración Orzase así como informción de como solicitar o acceso.

O corpo central, zona superior, estrutúrase en cinco canles principais:

A zona media do corpo central atópase disponbile a siguente información:

  • Texto explicativo da información que se xestiona a Dirección Xeral de Fondos Europeos
  • Á dereita de est texto atopámonos unhas ligazóns a información que explican e concretan as características e funcións deste órgano de a Administración.
  • Na zona inferior do corpo central se detallana as noticias máis relevantes.
  • Por último, atopámonos con banners con ligazón a información relevante da Dirección Xeral.

Por último, no pié de páxina ofrécese información referente ao Aviso legal, Guía técnica, Guía de Navegación, Accesibilidade, Protección de datos e Data de última actualización da páxina.

Páxinas intermedias

Ao pasar da páxina principal ás secundarias observamos que aparece na parte esquerda o menú de navegación, no que se desprega a estrutura correspondente e aparecen as canles principais.

As páxinas do sitio web organízanse en tres zonas esenciais: menú principal esquerdo (de tipo temático), zona superior (para o título da páxina e características da mesma) e zona central (como colector de información).

O menú esquerdo contén as ramas fundamentais da árbore de navegación do sitio web, ata o terceiro nivel de desagregación. As portas de entrada son de tipo temático (i.e: Inicio > Fondos Europeos >Fondos Europeos: Período 2021-2017 > Documentos iniciais).

A zona central de cada páxina é o colector principal de información (gráfica, texto, vínculos interiores ou zona de descarga de ficheiros). Nesta zona inclúense, tamén, as desagregacións de menú inferiores ao terceiro nivel e a información propiamente dita. Cando se considera conveniente para efectos da natureza da información proporcionada inclúese unha presentación territorial da información. Desde un mapa de España accédese a unha síntese territorial, con desagregación de comunidades e cidades autónomas, sobre a información en cuestión.

Ao acceder a algunhas páxinas podemos atopar que o acceso está restrinxido a aquelas persoas previamente rexistradas que dispoñan de Usuario" e "Contrasinal. Nestas páxinas atopará información suficiente para solicitar as correspondentes credenciais de acceso que unha vez recibidas permitiranlle dispor da correspondente información restrinxida.

Na parte superior desta zona central atópase o título da páxina e a ruta de navegación elixida á que posteriormente se fai referencia. Á dereita, nalgunhas das páxinas, disponse de tres enlaces:

Mediante estas ligazóns poderemos acceder aos respectivos contidos específicos relativos aos contidos da páxina na que nos atopemos.

Aspectos xerais das páxinas

 

As cabeceiras de páxinas do portal mostran o logo institucional do Goberno, Ministerio, a xerarquía da que depende a Dirección Xeral de Fondos Europeos, logo de o Plan de Transformación, Recuperación e Resiliencia, a opción para acceder a versións noutras linguas, a buscador web e algúns menús auxiliares.

Desde o escudo institucional do Ministerio de Facenda e Función Pública enlázase co Portal do Ministerio e desde o logo da Dirección Xeral de Fondos Europeos accédese á páxina Web da Secretaría Xeral de Fondos Europeos e desde o logo do Plan de Transformación, Recuperación e Resiliencia ,á página de o Goberno de España para o este Plan.

Situada no pé da páxina, a zona de menú complementario ofrece información referente a o Aviso legal, Guía técnica, Guía de Navegación, Accesibilidade, Protección de datos e Data de última actualización da páxina.

Como saber onde estamos?

No encabezamento que se atopa na parte superior do marco central das páxinas de navegación aparece a canle, subcanao e tema do contido informativo no que nos atopamos.

Inicio > Fondos Europeos >Fondos Europeos: Período 2021-2027>Documentos da Comisión

Tamén nos podemos orientar en todo momento a través da ligazón ao Mapa, situado na zona de cabeceira de cada páxina.

Como cambiar de idioma?

O Portal da Dirección Xeral de Fondos Europeos ten gran parte dos seus contidos en versión multilenguaje. Pódese navegar usando as linguas oficiais de España (castelán, catalán/valenciano, eúscaro e galego) e en dúas linguas estranxeiras (inglés e francés). O menú que permite a opción de idiomas atópase na cabeceira da páxina de inicio do portal e das canles principais.

Español| Catalán| Eúscaro | Galego| Inglés| Francés

Para visualizar a versión do portal nunha lingua distinta ao Español (idioma por defecto) haberá que seleccionar por ejemmplo, a palabra "catalán" e pulsar sobre a man que se atopa á dereita do idioma.