Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Guía de navegación

Como navegar polo Portal de Internet da Dirección Xeral de Fondos Europeos? https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/sgfe/es-ES/Paginas/inicio.aspx

O sitio web da Dirección Xeral de Fondos Europeos ten máis de 600 páxinas e ligazóns a máis dun milleiro de ficheiros relacionados coa temática sobre a que versa o website: a política rexional comunitaria e española.

Con obxecto de facilitar o uso do sitio web, deseñouse unha estrutura de contidos e un sistema de navegación baseado nunha organización lóxica dos bloques temáticos do website. A seguir explícase brevemente esta lóxica, co fin de configurar unha pequena guía de navegación para quen se achegan por primeira vez a este sitio.

Páxina principal

Na cabeceira identifícanse os órganos de rango superior da Dirección Xeral de Fondos Europeos no ámbito do Ministerio de Facenda e Función Pública. Sitúanse así mesmo nesta zona os accesos ás versións do portal nas distintas linguas oficiais do Estado, ademais, en inglés e francés, e aos logotipos Axenda 2030, Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Tamén se atopan o acceso ao mapa do portal, a direccións de correo para atender as consultas dos usuarios sobre os contidos publicados, así como a organigrama desta Dirección Xeral e o buscador de contidos correspondente.

Por último, tamén nesta zona atópanse a ligazón de acceso ás aplicacións da Administración Orzase así como informción de como solicitar o acceso.

O corpo central, zona superior, estrutúrase en cinco canles principais:

A zona media do corpo central atópase disponbile a siguente información:

  • Texto explicativo da información que se xestiona a Dirección Xeral de Fondos Europeos
  • Á dereita de est texto atopámonos unhas ligazóns a información que explican e concretan as características e funcións deste órgano dea Administración.
  • Na zona inferior do corpo central se detallana as noticias máis relevantes.
  • Por último, atopámonos con banners con ligazón a información relevante da Dirección Xeral.

Por último, no pié de páxina ofrécese información referente ao Aviso legal, Guía técnica, Guía de Navegación, Accesibilidade, Protección de datos e Data de última actualización da páxina.

Páxinas intermedias

Ao pasar da páxina principal ás secundarias observamos que aparece na parte esquerda o menú de navegación, no que se desprega a estrutura correspondente e aparecen as canles principais.

As páxinas do sitio web organízanse en tres zonas esenciais: menú principal esquerdo (de tipo temático), zona superior (para o título da páxina e características da mesma) e zona central (como colector de información).

O menú esquerdo contén as ramas fundamentais da árbore de navegación do sitio web, ata o terceiro nivel de desagregación. As portas de entrada son de tipo temático (i.e: Inicio > Fondos Europeos >Fondos Europeos: Período 2021-2017 > Documentos iniciais).

A zona central de cada páxina é o colector principal de información (gráfica, texto, vínculos interiores ou zona de descarga de ficheiros). Nesta zona inclúense, tamén, as desagregacións de menú inferiores ao terceiro nivel e a información propiamente dita. Cando se considera conveniente para efectos da natureza da información proporcionada inclúese unha presentación territorial da información. Desde un mapa de España accédese a unha síntese territorial, con desagregación de comunidades e cidades autónomas, sobre a información en cuestión.

Ao acceder a algunhas páxinas podemos atopar que o acceso está restrinxido a aquelas persoas previamente rexistradas que dispoñan de Usuario" e "Contrasinal. Nestas páxinas atopará información suficiente para solicitar as correspondentes credenciais de acceso que unha vez recibidas permitiranlle dispor da correspondente información restrinxida.

Na parte superior desta zona central atópase o título da páxina e a ruta de navegación elixida á que posteriormente se fai referencia. Á dereita, nalgunhas das páxinas, disponse de tres enlaces:

Mediante estas ligazóns poderemos acceder aos respectivos contidos específicos relativos aos contidos da páxina na que nos atopemos.

Aspectos xerais das páxinas

As cabeceiras de páxinas do portal mostran o logo institucional do Goberno, Ministerio, a xerarquía da que depende a Dirección Xeral de Fondos Europeos, logo de o Plan de Transformación, Recuperación e Resiliencia, a opción para acceder a versións noutras linguas, a buscador web e algúns menús auxiliares.

Desde o escudo institucional do Ministerio de Facenda e Función Pública enlázase co Portal do Ministerio e desde o logo da Dirección Xeral de Fondos Europeos accédese á páxina Web da Secretaría Xeral de Fondos Europeos e desde o logo do Plande Transformación, Recuperación e Resiliencia ,á página de o Goberno de España para o este Plan.

Situada no pé da páxina, a zona de menú complementario ofrece información referente a oAviso legal, Guía técnica, Guía de Navegación, Accesibilidade, Protección de datose Data de última actualización da páxina.

Como saber onde estamos?

No encabezamento que se atopa na parte superior do marco central das páxinas de navegación aparece a canle, subcanao e tema do contido informativo no que nos atopamos.

Inicio > Fondos Europeos >Fondos Europeos: Período 2021-2027>Documentos da Comisión

Tamén nos podemos orientar en todo momento a través da ligazón ao Mapa, situado na zona de cabeceira de cada páxina.

Como cambiar de idioma?

O Portal da Dirección Xeral de Fondos Europeos ten gran parte dos seus contidos en versión multilenguaje. Pódese navegar usando as linguas oficiais de España (castelán, catalán/valenciano, eúscaro e galego) e en dúas linguas estranxeiras (inglés e francés). O menú que permite a opción de idiomas atópase na cabeceira da páxina de inicio do portal e das canles principais.

Español| Catalán| Eúscaro | Galego| Inglés| Francés

Para visualizar a versión do portal nunha lingua distinta ao Español (idioma por defecto) haberá que seleccionar por ejemmplo, a palabra "catalán" e pulsar sobre a man que se atopa á dereita do idioma.