Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Informes e estudos

Os estudos e informes no campo da política rexional son cada vez máis numerosos. Nesta páxina recóllense aqueles que axuntan as características de maior relevancia e actualidade. Os referir a aquelas cuestións máis relacionadas coa política rexional comunitaria financiada cos Fondos Estruturais Europeos gozan dunha atención preferente, dada a súa vinculación coas competencias da Dirección Xeral de Fondos Europeos do Ministerio de Facenda e Función Pública.