Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Secretaría General de Fondos Europeos.
Unión Europea
  • Inicio
  • > Estrutura e Funcións

Estrutura e Funcións

A Secretaría Xeral de Fondos Europeos é o órgano directivo ao que corresponderá a dirección, o impulso e a coordinación das competencias atribuídas ao Ministerio de Facenda en relación coa definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea, o deseño, planificación, coordinación e seguimento das actuacións relativas aos fondos europeos e ao seu financiamento e as relacións orzamentarias coa Unión Europea, a Política de Cohesión e a política económica rexional, a política de incentivos rexionais, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e o Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia.

A Secretaria Xeral de Fondos Europeos é Mercedes Caballero Fernández.

A Secretaría Xeral, con rango de subsecretaría, divídese á súa vez en dúas Direccións Xerais:

A Dirección Xeral de Fondos Europeos, cuxa titular é Esperanza Samblás Quintana.

La Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuyo titular es Jorge Fabra Portela.

Para máis información pódese consultar o Real Decreto de estrutura do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Estrutura e Funciones Unión Europea