Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Secretaría General de Fondos Europeos.
Unión Europea

Secretaría General de Fondos Europeos

Plan de recuperación

Información oficial sobre todos os fondos europeos que se xestionan en España, a través das diferentes administracións, así como a información relacionada aos diferentes períodos (marcos plurianuais), principais novidades e as obrigas de comunicación de España ante a UE en materia de fondos europeos.

Tamén se inclúe información oficial sobre a estratexia española para canalizar os fondos destinados por Europa a reparar os danos provocados pola crise da Covid-19 e, a través de reformas e investimentos, construír un futuro máis sustentable; o Mecanismo Europeo de Recuperación e Resiliencia e o Plan de Transformación, Recuperación e Resiliencia.