Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fondos Compensación Interterritorial (FCI)

A Constitución Española estabelece, no seu artigo 158.2, que, co fin de corrixir desequilibrios económicos interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade. En consecuencia, no ano 1980 creouse o Fondo de Compensación Interterritorial.

Nunha primeira etapa, dende o ano 1984 a 1990, todas as Comunidades Autónomas eran beneficiarias e os recursos destinábanse non só a favorecer o desenvolvemento dos territorios máis desfavorecidos, senón tamén a atender novos investimentos dos servizos traspasados polo Estado. Nunha segunda etapa, dende 1990 a 2001, deixan de ser beneficiarias a totalidade de Comunidades para pasar a selo só as rexións máis desfavorecidas, é dicir, as Rexións Obxectivo 1, facendo coherente a política rexional interna con aquela que se vinculaba cos Fondos europeos. Nunha terceira etapa, a partir do novo sistema de financiamiento autonómica en 2001, desglósase o FCI en dous fondos:Fondo de Compensación e Fondo Complementario.

Mapa de transferencias