Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Acord d'Associació d'Espanya 2014-2020

Segons es defineix en el Reglament (UE) Nº 1303/2013 del Parlament i el Consell, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al FEDER, FSE, Fons de Cohesió, *FEADER i FEMP per al període 2014-2020, l'acord d'associació és el document elaborat per l'Estat membre, amb participació de socis i una governança multinivell, en el qual s'exposa l'estratègia d'aquest Estat membre, les seves prioritats i les disposicions per utilitzar els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus d'una manera efectiva i eficient per perseguir l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. La Comissió ha d'aprovar aquest document després de ser avaluat i negociat amb l'Estat membre.

L'Acord d'Associació d'Espanya 2014-2020 va ser aprovat per la Comissió el 4 de novembre de 2014 i modificat al febrer de 2019.

Expandir lista/Contraer lista Acord d'Associació d'Espanya 2014-2020

Expandir lista/Contraer lista Elements per a l'elaboració de l'Acord d'associació

Expandir lista/Contraer lista Condicions ex ante FCEI 2014-2020

Expandir lista/Contraer lista Avaluació ex ante de l'Acord d'associació