Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea

I.T.I del Mar Menor

Una Inversió Territorial Integrada (ITI) és un instrument dissenyat per recolzar un conjunt d'accions integrades en un àrea geogràfica determinada amb la finalitat de donar resposta a les necessitats o reptes concrets d'aquesta zona. Es tracta per tant d'un instrument de gestió, definit en el Reglament (UE) Nº 1303/2013, que permet aplicar un enfocament territorial en la concepció i implementació de les polítiques públiques.

Així, en el marc dels Fons EIE, els recursos que recolzen una determinada ITI poden procedir:

  • De més d'un eix prioritari dins d'un programa
  • De diversos programes finançats pel mateix fons, o
  • De diversos programes finançats per diversos fons

La ITI del Mar Menor es justifica per donar visibilitat i permetre el seguiment de la contribució dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE) a la “Estratègia de Gestió Integrada de Zones Costaneres del Sistema Soci-Econòmic del Mar Menor i el seu entorn”. Aquesta contribució es materialitza en la ITI del Mar Menor a través d'un conjunt d'actuacions finançades pel FEDER, en el marc del PO de la Regió de Múrcia i del PO Plurirregional de Desenvolupament Sostenible, pel FEADER, dins del Programa de Desenvolupament Rural de Múrcia (PDR), i pel FEMP, dins del PO Plurirregional