Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

I.T.I Jaen

La ITI és un instrument per recolzar un conjunt d'accions integrades en un àrea geogràfica determinada amb la finalitat de donar resposta a les necessitats o reptes concrets d'aquesta zona.

L'objectiu de la ITI de Jaén pot enunciar-se com “contribuir a pal·liar les febleses i reptes identificats a la província de Jaén mitjançant les inversions cofinançades amb els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE: FEDER, FSE i FEADER) a Jaén”.

La ITI de Jaén permetrà:

  • Impulsar el desenvolupament socioeconòmic de la província a través d'un enfocament integrat i transversal entre els Fons EIE, combinant esforços entre diferents fons, programes i administracions.
  • Donar visibilitat a les inversions cofinançades a Jaén, permetent el seguiment dels progressos i resultats aconseguits a nivell provincial que, d'una altra manera, no serien visibles en tractar-se d'una política regional.
  • Contribuir a atreure la inversió i l'activitat del sector privat en l'economia de Jaén i, d'aquesta manera, revitalitzar el territori.