Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

I.T.I Cadis

Una Inversió Territorial Integrada (ITI) és un instrument dissenyat per recolzar un conjunt d'accions integrades en un àrea geogràfica determinada amb la finalitat de donar resposta a les necessitats o reptes concrets d'aquesta zona. Es tracta per tant d'un instrument de gestió, definit en el Reglament (UE) Nº 1303/2013, que permet aplicar un enfocament territorial en la concepció i implementació de les polítiques públiques.

Així, en el marc dels Fons EIE, els recursos que recolzen una determinada ITI poden procedir:

  • De més d'un eix prioritari dins d'un programa
  • De diversos programes finançats pel mateix fons, o
  • De diversos programes finançats per diversos fons

  La implantació de la ITI de Cadis obeeix a la situació d'aquesta província, en la qual la irrupció de la crisi va significar una important reculada, més notable que en altres territoris, agreujat per la posició de partida de Cadis, més retardada respecte a la resta d'Andalusia i d'Espanya. La ITI de Cadis té per finalitat reduir les disparitats socioeconòmiques a través de la combinació de diferents fons i programes en aquesta província.