Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

I.T.I de la província de Terol

Una Inversió Territorial Integrada (ITI) és un instrument dissenyat per recolzar un conjunt d'accions integrades en un àrea geogràfica determinada amb la finalitat de donar resposta a les necessitats o reptes concrets d'aquesta zona. Es tracta per tant d'un instrument de gestió, definit en el Reglament (UE) Nº 1303/2013, que permet aplicar un enfocament territorial en la concepció i implementació de les polítiques públiques.

Així, en el marc dels Fons EIE, els recursos que recolzen una determinada ITI poden procedir:

  • De més d'un eix prioritari dins d'un programa
  • De diversos programes finançats pel mateix fons, o
  • De diversos programes finançats per diversos fons

L'objectiu principal de la ITI de la província de Terol està orientat al foment d'iniciatives encaminades a trobar solucions per abordar els reptes demogràfics de la província en relació amb l'envelliment, la baixa densitat i la dispersió dels assentaments.

La cerca de l'equilibri demogràfic és un dels seus principals objectius, establint per a això la necessitat de Millorar l'estructura poblacional dels assentaments de la província, en particular els de el mitjà rural, fixant prioritàriament la població jove i femenina, creant les condicions necessàries per moderar la tendència a la concentració excessiva de població mitjançant la millora i la potenciació de la qualitat en la prestació dels serveis que es donen en el mitjà rural, garantint, sobretot, l'accés a l'educació, la sanitat i els serveis socials.

Les actuacions a desenvolupar en la ITI de Terol estan incorporades als Programes Operatius FEDER-FSE Aragó 2014-2020.