Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Avaluació ex ante

Els programes operatius, quan es remetin a la Comissió, s’han d'acompanyar d'una avaluació ex ante per tal de garantir la qualitat en el seu disseny..El paper de l'avaluació ex ante es reforça en el nou període de programació. Aquesta ha d'assegurar que els programes articulen amb claredat la lògica de les intervencions i la seva contribució als objectius de l'Estratègia Europa 2020. Així mateix, ha d'ajudar en l'establiment dels sistemes de seguiment, i en particular del marc de rendiment i els indicadors. Les seves recomanacions han de ser clares, basades en evidències i adaptades a les particularitats de cada programa.

Expandir lista/Contraer lista Més desenvolupades

Expandir lista/Contraer lista Transitòries

Expandir lista/Contraer lista Menys desenvolupades

Expandir lista/Contraer lista Pluriregionals