Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Plan de Evaluación FEDER 2014-2020

El Pla d'Avaluació FEDER 2014-2020 té com a objectiu general “Recolzar a l'Autoritat de Gestió i Organismes Intermedis en la implementació dels Programes Operatius i analitzar la seva eficàcia, eficiència i impacte”.

El sistema d'avaluació per 2014-2020 presenta una estructura en dues parts: una part comuna a tots els programes i una altra específica per a cadascun d'ells, això és:

  1. Un Pla d'Avaluació Comuna, amb els elements comuns a tots els *PO FEDER 2014-2020 (PdE Comú). Conté els elements comuns o generals, que afecten a tots els PO, incloent avaluacions de caràcter transversal que afecten a més d'un programa operatiu o més d'un Fons. El PdE Comú ho proposa la DG de Fons Europeus i s'aprova en el Comitè d'Avaluació.
  2. Un Pla d'Avaluació Específic de cada Programa Operatiu FEDER (PdE Específic).Aquesta part del pla és específica per a cada programa operatiu. El contingut dels PdE Específics ho proposa cada CC.AA. i s'aproven en els respectius Comitès de Seguiment de cada programa.

Expandir lista/Contraer lista Pla d'Avaluació Comun

Expandir lista/Contraer lista Planes d'Avaluació Especificos