Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Subdirección General de Seguimiento y Control del Cumplimiento de Hitos y Objetivos

Subdirección General de Seguimiento y Control del Cumplimiento de Hitos y Objetivos

Sotsdirector General Celia Martínez Jarabo

(Enllaç al Portal de la Transparència)

Adreces

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 49 82

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

 • La supervisió dels progressos en relació amb les fites i objectius del Pla.
 • Elaboració de les propostes relatives a les declaracions de gestió i de les sol·licituds de pagament de la contribució financera i, quan escaigui, del tram de préstec previst en la mateixa. Tot això, sobre la base del resultat dels controls realitzats per la IGAE en els termes i condicions que prevegi aquesta normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • El seguiment a efectes informatius i, si escau, de comunicació a la Comissió, de qualsevol de les obligacions que s'estableixin en la normativa europea reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en relació amb les despeses que vagin a beneficiar-se dels fons procedents del mateix, incloses les referides al tractament d'eventuals despeses afectades per incompliments normatius, conflicte d'interès, frau o doble finançament. A aquests efectes, estarà facultada per recaptar la informació necessària qualsevol organisme o entitat responsable d'adoptar les mesures pertinents o d'efectuar els controls establerts.
 • La proposta de les mesures correctores precises per assegurar el funcionament correcte del sistema de gestió i control del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • La proposta del desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • Les tasques de supervisió o verificació que li pugui encomanar la Comissió Europea a l'Autoritat responsable.
 • La coordinació amb la IGAE a fi de tenir coneixement continu dels controls realitzats per la mateixa.
 • La proposta de les directrius que poguessin ser necessàries per a l'execució del pla.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin dels següents paràgrafs:

 • El seguiment d'aquestes fites i objectius del pla.
 • La proposta de desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i de les transferències i préstecs rebuts del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses que calgui establir si escau que li corresponguin per raó de les seves competències.