Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inici
  • > Subdirección General de Programación del Plan Nacional de Recuperación

Subdirección General de Programación del Plan Nacional de Recuperación

Subdirector General: Jordi Colgan Perera

Adreces

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 73 75

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

  • El suport tècnic als Ministeris, organismes, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i resta d'entitats implicades en el disseny del Pla, així com en les modificacions del mateix que puguin resultar necessàries.
  • La proposta de fites i objectius, així com la definició dels indicadors corresponents als mateixos que s'estableixin en el pla.
  • La proposta de fites i objectius, així com la definició dels indicadors corresponents que hauran de configurar el quadre integral de comandaments («scoreboard») establerts en la normativa reguladora del MRR.
  • El desenvolupament de les avaluacions del Pla previstes en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
  • La supervisió dels progressos en relació amb les fites i objectius del Pla.
  • La negociació i/o definició de la posició del Ministeri d'Hisenda amb la Comissió Europea i altres institucions del Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i, si escau, de les seves modificacions, sense perjudici de les competències Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin del següent paràgraf:

  • La proposta de les directrius que poguessin ser necessàries per a l'execució del pla.