Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación

Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación

Subdirector General: Moisés Blanco Maceiras

Adreces

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 51 76

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

 • El suport tècnic als Ministeris, organismes, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i resta d'entitats implicades en el disseny del Pla, així com en les modificacions del mateix que puguin resultar necessàries.
 • El seguiment d'aquestes fites i objectius del pla.
 • El seguiment, l'elaboració i la remissió d'informes corresponents al quadre integral de comandaments.
 • Elaboració de les propostes d'informes previstos en la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • El suport tècnic a la preparació de la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • El seguiment i accés a la informació de les modificacions pressupostàries que corresponguin en relació amb el servei 50 dels Pressupostos Generals de l'Estat, i com a conseqüència del que s'estableixi en el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència o en les seves modificacions.
 • Les tasques de comunicació encomanades a l'Estat Membre en relació amb les actuacions del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • La selecció de les operacions per al finançament amb fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals de les despeses presentades a la Comissió Europea per al seu finançament.
 • La proposta de desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i de les transferències i préstecs rebuts del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com l'elaboració de les normes de subvencionabilidad de les despeses que calgui establir si escau.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin dels següents paràgrafs:

 • La proposta de les directrius que poguessin ser necessàries per a l'execució del pla.
 • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament del Mecanisme de Recuperació Resiliència que li corresponguin per raó de les seves competències.