Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > Subdirección General de Gestión del Plan de Recuperación

Subdirección General de Gestión del Plan de Recuperación

Subdirector General: Moisés Blanco Maceiras

Adreces

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 502 65 39

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

 • El seguiment, l'elaboració i la remissió d'informes corresponents al quadre integral de comandaments.
 • El suport tècnic a la preparació de la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Les tasques de comunicació encomanades a l'Estat Membre en relació amb les actuacions del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • El suport tècnic per a la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals de les contribucions acreditades per a la seva presentació a la Comissió Europea per a la sol·licitud dels desemborsaments compromesos.
 • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin dels següents paràgrafs:

 • El suport tècnic als Ministeris, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i resta d'entitats implicades en el disseny del Pla, així com en les modificacions del mateix que puguin resultar necessàries.
 • El seguiment d'aquestes fites i objectius del pla.
 • Elaboració de les propostes d'informes previstos en la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • La proposta de les directrius que poguessin ser necessàries per a l'execució del pla.
 • La proposta de desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i de les transferències i préstecs rebuts del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com l'elaboració de les normes d'adequació de les contribucions al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que calgui establir si escau.