Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Regions Objectiu 2

L'objectiu n°2 dels Fons Estructurals persegueix la dinamització de les zones amb dificultats estructurals, ja siguin industrials, rurals, urbanes o depenguin de la pesca. Aquestes zones pertanyen a regions amb un nivell de desenvolupament que es situa al voltant de la mitjana comunitària, però que, a la seva escala, pateixen diferents tipus de dificultats socioeconòmiques i que, sovint, són la causa d'una taxa d'atur elevada. Aquestes dificultats són: Els canvis en els sectors industrials o de serveis; Un declivi de les activitats tradicionals a les zones rurals; Una situació de crisi en el medi urbà; Dificultats que afecten a la pesca.

A Espanya, durant el període 2000-2006, són beneficiàries de l'Objectiu nº 2, dels Fons Estructurals, zones de les Comunitats Autònomes d'Aragó, Balears, Catalunya, Madrid, Navarra, País Vasc i La Rioja. Entre 2000 i 2006 s'aplicaran a aquestes zones Fons Estructurals per un total de 2.651 milions d'euros (de 1999).