Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Avaluació ex ante dels programes operatius

 L'avaluació ex ante de l'Acord d'associació d'Espanya 2014-2020, voluntària per als estats membres segons el Reglament (UE) núm. 1303/2013, ha estat duta a terme a iniciativa de la Direcció General de Fons Europeus, en coordinació amb les unitats responsables dels quatre fons establerts en l'Acord (FEDER, FSE, FEADER, FEMP). L'objectiu principal ha estat millorar la qualitat del disseny de l'Acord d'associació d'Espanya 2014-2020, i en particular:

• Dur a terme una avaluació de conjunt sobre el plantejament estratègic dels quatre fons

• Assegurar la lògica de la intervenció, l'enfocament a resultats i la integració i l’aprofitament de sinergies entre els fons

•  Millorar el disseny del sistema de seguiment i avaluació i

• Servir com a punt de partida per a les avaluacions ex ante dels programes operatius 2014-2020.

La evaluación ex ante del Acuerdo de Asociación ha sido llevada a cabo por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública y por tanto funcionalmente independiente de la Dirección General de Fondos Europeos